fbpx

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zaostrzy regulacje dotyczące emitentów stablecoinów

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zaostrzył wymogi kapitałowe dla firm emitujących “znaczące” tokeny

Emitenci stablecoinów, których rezerwy obejmują instrumenty pochodne lub obligacje zabezpieczone, otrzymają dodatkowe regulacje, donosi CoinDesk, powołując się na nowe zasady Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Dokument wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi kapitałowe dla takich firm, jeśli emitowane przez nie tokeny zostaną uznane za “znaczące”. Funkcje nadzoru nad takimi spółkami będą częściowo lub w całości wykonywane przez EBA.

EUNB określił również kryteria klasyfikacji “stabilnych” kryptowalut jako “znaczące”. W szczególności jest to udział w rynku płatności transgranicznych i liczba użytkowników.

W maju Rada Europy przyjęła przepisy dotyczące rynków krypto-aktywów (MiCA) dla aktywów cyfrowych. 27 państw członkowskich UE jednogłośnie poparło projekt ustawy. Dokument wprowadza instytucjonalną regulację emisji kryptowalut i ustanawia jednolity reżim prawny dla firm kryptograficznych w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami wszelkie stablecoiny, które są ściśle powiązane z systemem finansowym, podlegają dodatkowym wymogom kapitałowym i scentralizowanemu nadzorowi ze strony Unii Europejskiej.

W lutym Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) ogłosił, że opracuje system monitorowania stablecoinów. Odpowiedni projekt o nazwie Project Pyxtrial zostanie uruchomiony przez londyński oddział BIS.

Unia Europejska wezwała również do ograniczenia dźwigni finansowej w handlu kryptowalutami. Nieuregulowana sfera pożyczek i handlu depozytami zabezpieczającymi na giełdach kryptograficznych może stanowić zagrożenie dla tradycyjnego systemu finansowego, według Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Ponadto Unia Europejska wezwała do zaostrzenia zasad reklamowania kryptowalut w sieciach społecznościowych.

Loading

blogchain.pl
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner