fbpx

Zgodnie z publicznymi danymi opublikowanymi w czwartek Komisja Papierów Wartościowych w Ontario zatwierdziła fundusz giełdowy bitcoin.

Dokument ostatecznej decyzji, datowany na 11 lutego, został wydany w czwartek po południu, zgodnie z zapisami z SEDAR , dla funduszu ETF Purpose Bitcoin, zarządzanego przez Purpose Investments Inc.

W dokumencie napisano:

„Prospekt został złożony w ramach Multilateral Instrument 11-102 Passport System w Kolumbii Brytyjskiej, Albercie, Saskatchewan, Manitobie, Quebec, Nowym Brunszwiku, Nowej Szkocji, Wyspie Księcia Edwarda, Nowej Fundlandii i Labradorze, Terytoriach Północno-Zachodnich, Jukonie i Nunavut. uznaje się, że prospekt emisyjny został wydany przez organ regulacyjny w każdej z tych jurysdykcji, jeżeli warunki instrumentu zostały spełnione. ”

Zgodnie z długoterminowym prospektem, fundusz ETF Purpose Bitcoin jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, który „inwestuje i utrzymuje zasadniczo wszystkie swoje aktywa w długoterminowych zasobach bitcoinów w walucie cyfrowej”. Cidel Trust Company, spółka zależna Cidel Bank Canada, została wyznaczona jako powiernik funduszu. Gemini, firma kryptograficzna założona przez inwestorów Camerona i Tylera Winklevossów, jest subpowiernikiem funduszu. Ernst & Young jest audytorem funduszu, zgodnie z listem przesłanym do SEDAR.

Zgodnie z dokumentami, ETF jest warunkowo zatwierdzony do handlu na Toronto Stock Exchange (TSX). Prospekt stwierdza:

„Pod warunkiem spełnienia pierwotnych wymogów notowań TSX w odniesieniu do Funduszu w dniu 11 lutego 2022 r. lub wcześniej, jednostki ETF Funduszu będą notowane na TSX i oferowane w sposób ciągły, a inwestor będzie mógł kupować lub sprzedawać takie jednostki ETF na TSX za pośrednictwem zarejestrowanych brokerów i dealerów w prowincji lub terytorium, w którym mieszka inwestor. Inwestorzy będą ponosić zwyczajowe prowizje maklerskie przy zakupie lub sprzedaży jednostek ETF. Symbol giełdowy TSX dla jednostek ETF, CAD ETF Non-Currency Jednostki zabezpieczane i jednostki zabezpieczone w walutach obcych ETF w USD to odpowiednio BTCC, BTCC.B i BTCC.U. ”

Gdy ETF zostanie wprowadzony na giełdę, będzie handlował z produktami takimi jak The Bitcoin Fund, fundusz zamknięty, który po raz pierwszy znalazł się na liście w kwietniu ubiegłego roku. Fundusz jest zarządzany przez kanadyjską firmę zarządzającą aktywami 3iQ.

Jak można się było spodziewać, pozytywna wiadomość dla funduszu celowego Bitcoin ETF była celebrowana przez zwolenników kryptowalut jako możliwy krok naprzód, aby takie produkty zostały wprowadzone na rynek w Stanach Zjednoczonych, gdzie federalne organy regulacyjne papierów wartościowych od dawna odmawiają ich zatwierdzenia.

Mimo to komisarz SEC, Hester Peirce, z aprobatą wypowiedziała się na temat ETF Bitcoin z siedzibą w USA i w czasie jej urzędowania złożyła sprzeciw wobec odrzucenia. Peirce powiedziała w środę dla portalu CoinDesk, że rynek amerykański jest gotowy na produkty giełdowe powiązane z bitcoinem.

Dokumenty przesłane do SEDAR wskazują, że prospekty dla innych proponowanych funduszy ETF bitcoin również mogą zmierzać w kierunku zatwierdzenia. Dokumenty dotyczące wstępnej decyzji zostały opublikowane dla prospektów złożonych przez Evolve Funds Group Inc., Horizons ETFs Management (Canada) Inc, Arxnovum Investments Inc. i Accelerate Financial Technologies Inc.

Loading

blogchain.pl
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner