fbpx
  • Tesla ogłosiła w poniedziałek w zgłoszeniu do SEC, że kupiła bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów.

  • Firma zapowiedziała również, że zacznie akceptować bitcoiny jako metodę płatności za swoje produkty.

  • CEO Elon Musk został uznany za podniesienie cen kryptowalut, w tym bitcoinów, poprzez swoje wiadomości na Twitterze.

Tesla ogłosiła w poniedziałek, że kupiła bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów, zgodnie z raportem SEC .

Firma twierdzi, że kupiła bitcoiny, aby „zapewnić większą elastyczność w celu dalszej dywersyfikacji i maksymalizacji zwrotów z naszej gotówki”. Oprócz zakupu Tesla powiedziała, że zacznie przyjmować płatności w bitcoinach w zamian za swoje produkty.

Posunięcie to wywołało natychmiastowe pytania dotyczące zachowania CEO Elona Muska na Twitterze w ostatnich tygodniach, co spowodowało wzrost cen kryptowalut, takich jak bitcoin i dogecoin, poprzez publikowanie wiadomości na ich temat, a tym samym zachęcanie większej liczby osób do kupowania.

W styczniu 2021 r. Zaktualizowaliśmy naszą politykę inwestycyjną, aby zapewnić nam większą elastyczność w zakresie dalszej dywersyfikacji i maksymalizacji zwrotów z naszych środków pieniężnych, które nie są wymagane do utrzymania odpowiedniej płynności operacyjnej. W ramach polisy możemy zainwestować część takich środków w określone alternatywne aktywa rezerwowe. Następnie w ramach tej polityki zainwestowaliśmy łącznie 1,5 miliarda dolarów w bitcoiny. Ponadto spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości zaczniemy akceptować bitcoiny jako formę płatności za nasze produkty, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i początkowo na ograniczonych zasadach, które możemy lub nie zlikwidować po otrzymaniu. Będziemy rozliczać aktywa cyfrowe jako wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania zgodnie z ASC 350, Wartości niematerialne – Wartość firmy i inne. Aktywa cyfrowe są początkowo ewidencjonowane według kosztu, a następnie ponownie wyceniane w skonsolidowanym bilansie według kosztu, po pomniejszeniu o wszelkie straty z tytułu utraty wartości poniesione od momentu nabycia. Będziemy przeprowadzać analizę co kwartał w celu zidentyfikowania utraty wartości. Jeżeli wartość bilansowa aktywa cyfrowego przekracza wartość godziwą opartą na najniższej cenie notowanej na aktywnych giełdach w danym okresie, rozpoznamy odpis z tytułu utraty wartości równy różnicy w skonsolidowanym sprawozdaniu z operacji. Podstawa kosztowa aktywów cyfrowych nie zostanie skorygowana w górę o jakiekolwiek kolejne wzrosty ich cen notowanych na aktywnych giełdach. Zyski (jeśli istnieją) nie będą rejestrowane, dopóki nie zostaną zrealizowane w momencie sprzedaży.

Cena Bitcoina wzrosła do ​​nowych szczytów w poniedziałek po ogłoszeniu Tesli, osiągając cenę prawie 45000 USD ( w chwili pisania artykułu). Akcje Tesli wzrosły o ponad 2,5% w obrocie przed wprowadzeniem na rynek. Firma Tesla ostrzegła inwestorów przed zmiennością ceny bitcoina w swoim zgłoszeniu do SEC.

Loading

blogchain.pl
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner