fbpx

24 lipca rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał ustawę o wprowadzeniu w Rosji cyfrowego rubla. Dokument określa wymagania dotyczące stworzenia elektronicznej platformy do transakcji z nową formą rosyjskiej waluty.

Putin podpisał ustawę o wprowadzeniu cyfrowego rubla w kraju i stworzeniu odpowiedniej platformy elektronicznej. Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej. Cyfrowy rubel ma stać się trzecią formą waluty krajowej na równi z gotówką i bezgotówkowymi formami pieniędzy przechowywanymi na rachunkach bankowych. Będzie on przechowywany w formie kodu cyfrowego w portfelu elektronicznym Banku Rosji.

Prawo umożliwia również przekazanie praw do tego rodzaju pieniędzy – w tym za pomocą testamentów. Procedura wydawania takich zamówień zostanie określona przez Radę Ministrów w porozumieniu z regulatorem. Ponadto spadkobiercy będą mogli otrzymywać cyfrowe ruble z konta spadkodawcy w celu zorganizowania jego pogrzebu. Jeżeli na rachunku spadkodawcy znajdują się takie środki, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej będzie zobowiązany, na zlecenie notariusza, do przekazania ich spadkobiercom w celu pokrycia odpowiednich wydatków.

11 lipca Duma Państwowa przyjęła w drugim i trzecim czytaniu ustawę kładącą podwaliny pod wprowadzenie cyfrowego rubla i płatności bezgotówkowych z jego pomocą. 13 lipca uchwalono ustawę, która wprowadza pojęcie cyfrowego rubla do kodeksu cywilnego Rosji i klasyfikuje go jako przedmiot praw obywatelskich. Pieniądze w tej formie mogą być przekazane w spadku i odziedziczone.

Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku.

Loading

blogchain.pl
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner