fbpx

[responsivevoice_button voice=”Polish Female”]

Aktywa cyfrowe są często określane mianem bezpiecznej przystani , do których uczestnicy rynku zwracają się podczas zawirowań na rynkach finansowych. Dziś ta etykieta jest testowana, ponieważ COVID-19 wpływa na globalne rynki finansowe.

W obliczu nagłego załamania rynku 12 marca 2020 r. – co wielu nazywa „Czarnym czwartkiem” – codzienne opłaty transakcyjne wzrosły gwałtownie do pięciokrotności normalnej kwoty w sieci Ethereum i Bitcoin, opóźniając rozliczenia i podnosząc cenę wymiany walut między giełdami. Tym czasem analiza pokazuje, że użytkownicy zaczęli przenosić się do zasobu cyfrowego XRP w celu zminimalizowania kosztów transferu.

Źródło: Xpring

Niskie opłaty transakcyjne, niezawodność i szybkość XRP sprawiają, że idealnie nadaje się do pozyskiwania płynności w płatnościach międzynarodowych. Te same atrybuty umożliwiają również animatorom rynku i handlowcom korzystanie z możliwości arbitrażu w ramach wymiany – nawet w czasach stresu rynkowego. Handlowcy i animatorzy rynku wykorzystują XRP, aby szybko obsługiwać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i zarządzać ryzykiem.

Aby lepiej wychwytywać różnice cen na cyfrowych giełdach aktywów, wartość musi się zmieniać tak szybko, jak to możliwe, często na całym świecie. Ze względu na unikalną architekturę weryfikacji konsensusu, XRP robi to niemal natychmiast, zapewniając animatorom rynku i handlowcom szybki sposób do przenoszenia funduszy z giełdy na giełdę. Szybkość XRP nie tylko pozwala uchwycić większe różnice cen między giełdami, ale także zmniejsza narażenie na różne ryzyka związane z transakcjami arbitrażowymi.

Kilka spośród ponad 130 giełd, na których wymieniono XRP, odnotowało przypadek użycia płatności globalnych i podjęło działania. Od Ameryki Północnej po Azję, wymienili XRP jako walutę bazową, która będzie sparowana z walutami fiducjarnymi i innymi aktywami cyfrowymi w obrocie.

W ostatnim poście dyrektor generalny Bitrue Curis Wang podzielił się decyzją swojej firmy o przejściu na XRP. „Przypadek użycia XRP sprawia, że ​​jest on zarówno praktyczny, jak i skalowalny, dlatego warto było skoncentrować się na nim w naszej firmie” – przypomniał Wang. „W miarę jak coraz więcej osób korzysta z usługi płynności na żądanie RippleNet w celu szybszych i tańszych płatności globalnych, Bitrue będzie rosnąć wraz ze wzrostem wykorzystania XRP. Zaryzykowaliśmy skupienie naszej platformy na zasobach i czerpiemy korzyści z bycia w pełni zintegrowaną częścią społeczności XRP. ”

Niskie koszty transakcji XRP pozwalają handlowcom korzystać z większej liczby możliwości handlowych. Każda transakcja XRP kosztuje ułamek centa, co pozwala handlowcom czerpać korzyści z mniejszych zmian cen między giełdami. Jeśli kapitał może przepływać szybciej i bardziej efektywnie, handel będzie również odbywał się częściej, co jest równie korzystne dla giełd, które mogą czerpać zyski ze zwiększonych prowizji.

Szybkość XRP zmniejsza również potrzebę posiadania przez dostawców płynności dużych zapasów aktywów cyfrowych na wielu giełdach, obniżając ich zapotrzebowanie na kapitał obrotowy bez zmniejszania ich zdolności do wykorzystywania możliwości handlowych. Po wykorzystaniu okazji handlowej inwestorzy mogą przenieść swoje zasoby z giełdy i zatrzymać je tam, gdzie są najbardziej wygodne, nie rezygnując z przyszłych możliwości. Pozwala to handlowcom zminimalizować ryzyko związane z atakiem hakerów giełdowych.

Chociaż niektóre giełdy zaczęły emitować własne tokeny jako waluty bazowe, te aktywa są różne dla każdej giełdy. Nie pozwalają na płynny obrót między giełdami i zwiększają ryzyko poprzez zachęcanie do łączenia kapitału. Gdy zamiast nich używane są niezależne waluty cyfrowe, takie jak XRP, wyzwania te znikają, a konkretnie w przypadku XRP wartość może szybko i tanio przenieść się na każdą giełdę na świecie, na której wymieniony jest zasób cyfrowy.

Szybkość, niskie koszty transakcji i skalowalność XRP stawiają cyfrowy zasób jako lidera w swojej klasie, jeśli chodzi o rozliczenia. Ponad 50 milionów ksiąg zostało bezpiecznie zamkniętych od samego początku istnienia, a wiele ściśle regulowanych instytucji finansowych już korzysta z XRP, aby poprawić globalną jakość płatności swoich klientów.

źródło: ripple.com

Loading

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blogchain.pl
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner